Kontakt z nami

Administrator Portalu

NetVestments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 69 a lok. 1,
00-871 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000493984,
NIP 5272708388,
REGON147062903,
Kapitał zakładowy 5 000 zł.

Adres e-mail: chcepoznac@chcepoznac.pl